Bc. Ekaterina Kulikova

Bakalářská práce

Social networks in hospitality

Social networks in hospitality
Anotace:
Účelem této práce je ukázat, jak jsou důležité sociální sítě v pohostinství. Zkoumanými společnostmi byly hotely. Cílem zkoumání bylo poskytnout hotelům informace o možnostech, které se jim při užívání sociálních sítí nabízejí a jak na nich zlepšit svou přítomnost. Jsou poučeni o známých sociálních sítícíh, jako je Facebook, Instagram, Twitter a Pinterest, ale jsou jim též dány rady a doporučení ohledně …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to show how important social networks are in hospitality industry. The target companies were hotels. The goal of the research was to provide them information about possibilities they have while using social networks and how to develop their presence on them. This is done by enlightening them about well-known social networks, such as Facebook, Instagram, Twitter and Pinterest …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze