Zdenka Bucňáková

Bakalářská práce

Specifika práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov

The Specifics of the Work of Volunteers with Clients in the Centre for the Elderly in Holešov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov. V teoretické části pojednává o fenoménu dobrovolnictví z historického hlediska a z hlediska právního ukotvení v legislativním řádu ČR. Dále se věnuje specifickým potřebám samotných dobrovolníků, jimiž jsou motivace a vzdělávací potřeby k vykonávání dobrovolnické služby. V základních bodech informuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the specifics of volunteer work with senior citizens in the Centre for seniors in Holešov. The theoretical part deals with a phenomenon of volunteering from the historical point of view and from the point of view of its legal roots in the legal order of the Czech Republic. It also deals with the specific needs of volunteers themselves which are namely motivation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bucňáková, Zdenka. Specifika práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe