Bc. Anežka Kuncová

Bakalářská práce

Sexualita a intimita seniorů

Sexuality and intimacy of seniors
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o sexualitě a intimitě seniorů. O sexualitě seniorů se ve společnosti moc nemluví, proto je někdy označována jako tabu. Práce se zprvu zabývá sexualitou jako takovou zasazenou do sociologické perspektivy. Dále se práce zaměřuje na biologické změny doprovázející lidi s vyšším věkem mající vliv na sexualitu seniorů a její prožívání. Práce dále pojednává také o LGBT komunitě …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the sexuality and intimacy of seniors. The sexuality of seniors is not much talked about in society, so it is sometimes referred to as taboo. At first, the work deals with sexuality as such, set in a sociological perspective. Furthermore, the work focuses on the biological changes accompanying older people with an effect on the sexuality of seniors and their experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Bělehradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií