Bc. Markéta Capizzi

Diplomová práce

Dramatická výchova a její postavení v systému vzdělávání - Antické Řecko a Řím - návrh metodického listu pro základní a gymnaziální vzdělávání

Drama education and its position in the education system – Ancient Greece and Rome – A Proposal for a Methodical Sheet for Primary and Secondary School
Anotace:
Diplomová práce na téma „DRAMATICKÁ VÝCHOVA – Antické Řecko a Řím – metodický list pro základní a gymnaziální vzdělávání“ odpovídá na otázky pojící se se zavedením dramatické výchovy do systému kurikulárních dokumentů. Diplomová práce poukazuje na silné a stabilní zázemí, ze kterého dramatická výchova vychází. Na pevnou a rozsáhlou (nejen) metodologickou základnu, ze které čerpá a se kterou pracuje …více
Abstract:
The diploma thesis whose topic is “DRAMA EDUCATION AND ITS POSITION IN THE EDUCATION SYSTEM – Ancient Greece and Rome – A Proposal for a Methodical Sheet for Primary and Secondary School Education“ gives an answer to questions associated with the introduction of drama education in the system of curricular documents. The diploma thesis emphasizes the strong and stable background on which drama education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta