Bc. Veronika Hošková

Diplomová práce

Možnosti terapeutických přístupů u dětí s celkovým opožděním motoriky v orofaciální oblasti

Possibilities of therapies in children with motor disorders in orofacial area
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice narušené funkce orofaciální oblasti, terapeutických přístupech, metodách a jejich využití v praxi. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Hlavním cílem byla analýza zmíněných možností terapeutických přístupů u dětí s obtížemi v motorice orofaciální oblasti a vytvoření jednotlivých kasuistik. Teoretická část přibližuje východiska nutná pro uvedení do …více
Abstract:
This diploma thesis deals with disturbed function of orofacial area, therapeutic attitudes, methods and their practical usage. The thesis is composed of two main parts – theoretical and practical (research) part. The aim of this paper was to analyze mentioned therapies and methods in children with motor disorders in orofacial area and to create three case studies of the chosen children. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika