Bc. Veronika Franzová

Diplomová práce

Kvalita života a životní spokojenost u osob s roztroušenou sklerózou v kontextu pracovního zařazení.

Quality of life and life satisfaction of people with multiple sclerosis in the context of employment.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenomény kvality života a životní spokojenosti u osob s roztroušenou sklerózou v kontextu jejich zaměstnanosti. Teoretická část si klade za cíl přiblížit čtenáři roztroušenou sklerózu ve všech důležitých oblastech a dále ho seznámit s fenomény kvality života a životní spokojenosti. Cílem výzkumné části je pak prozkoumat, jak hodnotí respondenti svou kvalitu života a životní …více
Abstract:
The master thesis deals with the phenomena of quality of life and life satisfaction of people with multiple sclerosis in the context of employment. The theoretical part aims to bring the reader closer to multiple sclerosis in all important areas and further acquaint him with the phenomena of quality of life and life satisfaction. The aim of the research is to examine how respondents evaluate their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie