Petra Klemová

Bakalářská práce

Marketingový mix vo vybraných vinárstvach Malokarpatských vinohradov

Marketing mix in selected wineries of Lesser Carpathian vineyards
Abstract:
The bachelor thesis on topic Marketing mix in selected wineries of Lesser Carpathian vineyards focuses on the application of marketing tool called 4P. Overall, the thesis is divided into three parts. The first part - theoretical, explains basic concepts of the marketing and marketing mix, while it also informs about Lesser Carpathian vineyards in Lesser Carpathian wine region. This part is followed …více
Abstract:
Bakalárska práca na tému Marketingový mix vo vybraných vinárstvach Malokarpatských vinohradov sa zameriava na aplikáciu marketingového nástroja nazývaného 4P. Celkovo je rozdelená do troch častí. Prvá, teoretická, časť vysvetľuje základné pojmy týkajúce sa marketingu a marketingového mixu a zároveň informuje o Malokarpatských vinohradoch v rámci Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Potom nasleduje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/p4484/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze