Bc. Zuzana Ondrouchová, DiS.

Diplomová práce

Využití médií ve výchově v postmoderní době

The Use of Media in Education in the Postmodern Age
Anotace:
Diplomová práce se zabývá způsobem využití elektronických médií rodiči k výchovným účelům a jejich pohledem na využití těchto médií dětmi. Cílem teoretické části je objasnění pojmů výchova, elektronická média, postmoderní společnost a postmodernismus (postmodernita). Pozornost je věnována také jejich vzájemným vztahům a působení. Cílem praktické části práce je pomocí dotazníkového šetření objasnit …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of using electronic media for educational purposes by parents and their point of view of using these media by children. The aim of theoretical part is to clarify the concepts of education, electronic media, postmodern society and postmodernism (postmodernity). There are also described their mutual relationships and effects of their influences. The aim of practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondrouchová, Zuzana. Využití médií ve výchově v postmoderní době. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma