Judith Kraller

Diplomová práce

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market."

The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market.
Anotace:
Tato práce analyzuje význam plánování nástupnictví z dnešního pohledu trhu práce. V důsledku toho, že zkoumá důvody, metody a omezení vnějšího a vnitřního příjímání pracovníků, dospěla k závěru, že podniky by měly zaměstnávat bilanci obou. Výzkum ukazuje, že plánování nástupnictví poskytuje prostředky organizacím k rozvíjení, udržení a podporu vnitřního talentu. Protože plánování nástupnictví se často …více
Abstract:
This paper analyzes the relevance of succession planning from today's labor market perspective. Consequently, it reviews the reasons, methods and limitations of external and internal hiring concluding that corporations should employ a balance of both. Research shows that succession planning provides a means for organizations to develop, retain and promote internal talent. Because succession planning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Eva Jarošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41704

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management