Theses 

Rozvoj dálniční sítě a regionální rozvoj (přínosy a problémy) – Pavel Švitorka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavel Švitorka

Bakalářská práce

Rozvoj dálniční sítě a regionální rozvoj (přínosy a problémy)

Expansion of the highway system and the regional development (benefits and problems)

Anotace: Práce se zabývá přínosy a problémy, které souvisí s rozvojem dálniční sítě, přičemž se zaměřuje na konkrétní výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy. Zvláštní důraz je kladen na jihozápadní část stavby skládající se z úseků 512 D1 ? Vestec, 513 Vestec ? Lahovice a Stavba 514 Lahovice ? Slivenec. Nejprve je v práci stručně charakterizována správa silnic a dálnic v České republice, následně je ČR představena v evropském kontextu. Prostor je věnován také historii výstavby dálnic na našem území. Další část práce se soustředí na regionální rozvoj a jeho souvislost s dopravní infrastrukturou. Následuje charakteristika Pražského okruhu z obecného hlediska. Před bližším popisem vybraných úseků okruhu se práce věnuje územnímu řízení, stavebnímu řízení a procesu posuzování vlivů na životní prostředí jako důležitým součástem, které s regionálním rozvojem úzce souvisí. Poslední část práce obsahuje SWOT analýzu, která má za cíl identifikovat silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby rozvoje dálniční sítě na příkladu výstavby Silničního okruhu kolem Prahy.

Abstract: This bachelor thesis is looking into benefits and problems connected with expansion of the highway system. Work is especially aiming at the Prague Ring Road, particularly at the southwest sections 512 D1 ? Vestec, 513 Vestec ? Lahovice, and 514 Lahovice ? Slivenec. In the first part of the thesis, the roadway and highway administration in the Czech Republic is briefly described, following by the introduction of the Czech Republic in European context and the history of highway development in our county. 46 The connection between regional development and road infrastructure is discussed in the next part of the thesis. Subsequently, Prague Ring Road is characterized in general point of view. Since it is an integral part of regional development, the thesis is also dealing with zoning decision and building approval processes as well as with environmental impact assessment (EIA) process. The final part of the work includes the SWOT analysis which is to evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in highway expansion, illustrated on the development of the Prague Ring Road.

Klíčová slova: Rozvoj dálniční sítě, Pražský okruh, regionální rozvoj, územní plánování, územní řízení, stavební řízení, posuzování vlivů na životní prostředí, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Kupka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57921 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje, Fakulta 900

Jak správně citovat práci

Švitorka, Pavel. Rozvoj dálniční sítě a regionální rozvoj (přínosy a problémy). Praha, 2012. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje. Fakulta 900


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz