Michal Voskár

Diplomová práce

Positivity and its impact on work values and procrastination

Pozitivita a jej dopad na pracovné hodnoty a prokrastináciu
Anotace:
Najnovšie vedecké poznatky naznačujú, že optimizmus, sebavedomie a osobná pohoda vychádzajú zo spoločnej latentnej dimenzie nazývanou pozitívna orientácia, ktorá môže byť opísaná ako prirodzená tendencia vnímať a ceniť si pozitívne aspekty života, budúcnosti a samého seba. Škála pozitívnej orientácie (P Scale) bola vytvorená ako inštrument na meranie pozitivity. Cieľom tejto práce bolo otestovať validitu …více
Abstract:
Recent scientific findings indicate optimism, self-esteem, and subjective well-being trace to a common latent dimension called positivity orientation which is described as a natural tendency to view and to value the positive aspects of life, future, and self. An instrument called Positivity scale (P Scale) has been developed to measure positivity. This thesis aimed to test the validity of the instrument …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Eva Jarošová
  • Oponent: Daniela Pauknerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55776