Karolína KAHOVCOVÁ

Bakalářská práce

Vznik Státu Izrael a arabsko-izraelské konflikty ve 20. století.

The origin of the state of Israel and Arab-Israeli conflicts in 20. century.
Anotace:
Tato bakalářská práce sleduje problematiku blízkovýchodního konfliktu od vzniku nezávislého Státu Izrael až po podepsání campdavidských mírových dohod 1978. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje konci Britského mandátu Palestina a vyhlášení nezávislého Státu Izrael. V dalších kapitolách jsou studovány postupně Suezská krize, Šestidenní válka a válka Jom Kippur se zaměřením …více
Abstract:
This bachelor's work follows the issue of Middle East conflict since the establishment of an independent State of Israel to the signing of Camp David peace Accords in 1978. The work is divided into several chapters. The first chapter is devoting to the end of the British Mandate of Palestine and declaration of Independent State of Israel. The next chapters are successively directed at the Suez crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAHOVCOVÁ, Karolína. Vznik Státu Izrael a arabsko-izraelské konflikty ve 20. století.. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny