Bc. Michaela Štainerová

Bakalářská práce

Pády klientů v domovech pro seniory

Falls in Older Homes for the Elderly
Anotace:
Bakalářská práce s názvem: Pády klientů v domovech pro seniory, má za cíl zhodnotit četnost rizikových faktorů pádu u seniorů a zjistit funkčnost vybraných škál pro hodnocení rizika pádu. Práce je teoreticko ? výzkumná. Teoretická část popisuje základní jevy a faktory gerontologie jakožto vědu o stáří a stárnutí. Dále stručně popisuje současnou péči v domovech pro seniory, zabývá pádem jako takovým …více
Abstract:
Bachelor?s thesis: The risk of falls in Homes for the Elderly. The thesis aims to asses the number of risk factors which can cause injuries for the elderly people as well as to determine functionality of selected safety measures. It is a theoretical and a research work. The theoretical part describes the basic phenomena and factors of Gerontology as a science of old age and aging. It also briefly describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kuckir

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štainerová, Michaela. Pády klientů v domovech pro seniory. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií