Theses 

Kritická analýza překladů a překladatelské praxe zpravodajského serveru InoSMI.ru – Bc. Klára Klímová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Klímová

Diplomová práce

Kritická analýza překladů a překladatelské praxe zpravodajského serveru InoSMI.ru

Critical analysis of translations and translating methods of a news channel InoSMI.ru

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou překladatelské praxe na poli internetové publicistiky. Výchozím praktickým materiálem slouží překlady opublikované ruským zpravodajským serverem InoSMI.ru. V rámci kritické analýzy jsou jednotlivé rysy překladů porovnávány s originálními texty a zjištěné posuny a nesrovnalosti mezi oběma verzemi jsou systematicky kategorizovány. Analýza se zaměřuje především na lexikální úroveň textu s důrazem na stylistickou ekvivalenci výrazů a pragmatický aspekt překladu.

Abstract: Diploma thesis deals with characteristics of translation practise in the field of online journalism. The practical part is based on translations published by a Russian news agency, InoSMI.ru. Within the frame of a detailed analysis we compare the Russian translation to the source English text and systematically categorize detected shifts or modifications. The analysis is primarily focused on a lexical level with an emphasis on stylistic equivalence of expressions, as well as on pragmatic aspect of translation.

Klíčová slova: překlad, analýza, porovnání, internetová publicistika, překladatelské metody a strategie, ekvivalence lexikální, ekvivalence stylistická, ekvivalence pragmatická. translation, analysis, comparison, online journalism, translation methods and strategies, lexical equivalence, stylistic equivalence, pragmatic equivalence.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz