Theses 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PŘEDLUŽENÝM KLIENTŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – Markéta CÁBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

Markéta CÁBOVÁ

Bakalářská práce

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PŘEDLUŽENÝM KLIENTŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Professional Social Guidance to Insolvent Clients in České Budějovice

Anotace: V současnosti stoupá počet zadlužených lidí a narůstá i počet lidí, kteří nejsou schopni své závazky splácet a dostávají se do dluhové spirály. Ve chvílích, kdy již těmto lidem hrozí exekuce, se obracejí na organizace poskytující sociální služby zaměřené na dluhovou problematiku v naději, že jim pomohou. Záměrem této práce je popsat dluhovou problematiku v mikroregionu Českých Budějovic. Cílem této práce je zmapovat systém odborného poradenství a metodický procesní postup při poskytování služeb předluženým klientům u organizací poskytujících dluhové poradenství v Českých Budějovicích.

Abstract: The number of indebted people has been increasing recently, as well as the number of people who are not able to settle their debts falling into the debt spiral. When directly threatened by execution they turn to social service organizations dealing with debt issues hoping for their help. The goal of the thesis is to describe the issues of indebtedness in České Budějovice micro region. The aim of the work was to map the system of expert consultancy and the methodological process procedures in providing services to indebted clients in organizations providing debt consultation in České Budějovice.

Klíčová slova: dluhové poradenství, exekuce, oddlužení, předlužení, půjčka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2012
  • Zveřejnit od: 7. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka KOUBOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 8. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

CÁBOVÁ, Markéta. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PŘEDLUŽENÝM KLIENTŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz