Marcela Máchová

Diplomová práce

Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Anotace:
Úspěch každé organizace je založen na dobré strategii. Co je však potřeba k tvorbě dobré strategie a zdali je tato teorie platná i ve sportovním prostředí, tím se zabývám ve své diplomové práci. Konkrétně se zde zabývám tvorbou strategie ve sportovním oddílu Won-hyo Třeboň a tím, jak jeho vedení pracuje v rámci celého strategického plánovacího cyklu. Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem …více
Abstract:
The success of each organization is based on a good strategy. In my master´s thesis I deal with the topic of what is needed to create a good strategy and whether this theory is valid even in the sports environment. In particular, I deal with the creation of the strategy in the Won-hyo Třeboň sports club and how it's management works throughout the strategic planning cycle. The aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Tripes
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69231