Bc. Aneta Popelová

Bakalářská práce

Právo na dobrou správu

The Right to Good Administration
Anotace:
Bakalářská práce „Právo na dobrou správu“ se zabývá principy dobré správy v Evropské unii, analyzuje jeho prameny a mapuje jejich vývoj. Přibližuje okolnosti vzniku článku 41 Listiny základních práv EU a jeho význam v oblasti lidských práv. Dále popisuje roli veřejného ochránce práv v kontextu dobré správy a zaměřuje se i na problematiku přiměřené lhůty pro rozhodování a odškodňování. V závěrečné části …více
Abstract:
This bachelor thesis “The Right to Good Administration“ deals with the principles of good administration in the European Union and analyze its sources and their development. It describes the circumstances of Article 41 Charter of fundamental rights of the European Union and its relevance in human rights. It also describes the role of the Ombudsman in the context of good governance and focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS