Bc. Jana Pešlová

Diplomová práce

Pohřeb na Jemnicku v 19. - 21. století

Funeral in The Region of Jemnice from 19th to 21th
Anotace:
Tato práce se zabývá pohřební tradicí od 19. do 20. století. Pohřby, které se v současnosti na Jemnicku konají jsou značně variabilní. Setkáváme se jak s tradiční formou pohřebního obřadu, tak s pohřbem odehrávajícím se pouze v kostele nebo smuteční síni. V rámci pohřbů a procesí je zpracováno také téma celfotrů. Autorka se zabývá vývojem variant pohřbu v čase a prostoru.
Abstract:
This teses treats funeral traditions in the region of Jemnice. There are several variations of funeral ritual in this region. We can find there traditional funeral ritual, that is more complex, as well as the funeral rituals that take place only in a funeral house or in a church. Special attention is dedicate to the phenomenon of „celfotr“ and to theyrs funcctions. Author also treats development and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie