Jitka Kloutvorová, DiS.

Bakalářská práce

Dobrovolnická činnost

Voluntary Activity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou dobrovolnické činnosti a vycházela z teoretických i praktických poznatků o dané oblasti. Cílem práce bylo porovnat dobrovolnickou činnost v domovech po seniory a v nemocničním prostředí. Pro potřeby této práce byl vybrán Domov důchodců Jablonecké paseky a Nemocnice Jablonec nad Nisou. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která …více
Abstract:
The thesis dealt with the issue of a volunteering and was based on a theoretical and a practical knowledge of the area. The aim of the work was to compare the volunteering activity in elderly homes and in hospitals. For the purpose of this work the Retirement Home in Jablonecké Paseky and the Jablonec Hospital was selected. The work consisted of two main areas. The theoretical part, that by processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kloutvorová, Jitka. Dobrovolnická činnost. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN