Petr Pyszko

Diplomová práce

Palubní jednotka automobilu v mobilním telefonu.

Vehicle Monitor Unit in Mobile Phone
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android, která bezdrátově komunikuje přes rozhraní ELM327, jenž je propojeno s řídící jednotkou přes zásuvku OBD. Aplikace je náhradou palubních počítačů motorových vozidel s rozšířenými funkcemi. Práce se měla původně zabývat i návrhem zařízení, které by bylo trvale připojeno do zásuvky OBD, nicméně z důvodu nedostatku …více
Abstract:
This thesis deals with implementation of applications for mobile devices running Android, which communicates wirelessly via ELM327, which is connected to the control unit via the OBD socket. The application is a replacement board computer for motor vehicles with advanced features. Work was initially intended to deal with the design of equipment that would be permanently attached to the OBD socket however …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika