Ing. Jan Rotrekl

Master's thesis

Efektivní vymáhání pohledávek

Effective debt recovery
Abstract:
Tato závěrečná práce se zabývá tématem efektivního vymáhání pohledávek s ohledem na stanovení co nejefektivnějšího způsobu jak pohledávky účinně vymáhat a jak toto vymáhání realizovat bez nutnosti vynaložení extrémních nákladů. Práce definuje pohledávky jak v teoretické právní rovině tak také v rovině praktické. Jsou zde popsány jednotlivé způsoby vymáhání pohledávek, ke kterým jsou vždy přiřazeny …more
Abstract:
This final work deals with the subject of effective recovery of debts from the viewpoint of the most effective method of their recovery and with the way the recovery should be realized without the necessity of incurring extreme costs. The work defines debt both from the theoretical legal aspect and also from its practical perspective. Here we have a description of the recovery methods to each of which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní