Ing. Jan Rotrekl

Diplomová práce

Efektivní vymáhání pohledávek

Effective debt recovery
Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá tématem efektivního vymáhání pohledávek s ohledem na stanovení co nejefektivnějšího způsobu jak pohledávky účinně vymáhat a jak toto vymáhání realizovat bez nutnosti vynaložení extrémních nákladů. Práce definuje pohledávky jak v teoretické právní rovině tak také v rovině praktické. Jsou zde popsány jednotlivé způsoby vymáhání pohledávek, ke kterým jsou vždy přiřazeny …více
Abstract:
This final work deals with the subject of effective recovery of debts from the viewpoint of the most effective method of their recovery and with the way the recovery should be realized without the necessity of incurring extreme costs. The work defines debt both from the theoretical legal aspect and also from its practical perspective. Here we have a description of the recovery methods to each of which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní