Dominika GLACOVÁ

Diplomová práce

Das Phänomen Terra Bosna in den deutsch geschriebenen journalistischen Texten (von R. Michel und W. Libal) oder zu den Übersetzungsmöglichkeiten der slawischen Exotismen in der Relation der deutschen und tschechischen Sprache / Fenomén "Terra Bosna" v německy psaných zpravodajských textech (Od R. Michela k W. Libalovi) aneb k možnostem převodu slovanských exotismů v relaci němčina-čeština

The phenomenon Terra Bosna in German written reporter texts (from R. Michel and W. Libal) or interpretation's possibilities of slavic exotisms in the relation to German and Czech language
Abstract:
In this diploma thesis I occupy myself with the translation Slavic life and institution in German written reporter texts from Robert Michel and Wolfgang Libal. The first part describes the definitions from life and institutions and the problems with their translation. The other chapters introduce the history of Bosnia and Herzegovina and the anthology of the book Terra Bosna. The practical part of …více
Abstract:
V této práci se zabývám překladem slovanských reálií v německy psaných zpravodajských textech od Roberta Michela a Wolfganga Libala. První část popisuje definice reálií a problémy s jejich překládáním. Další kapitoly přibližují dějiny Bosny a Hercegoviny a antologii knihy Terra Bosna. Praktická část této práce je zaměřena na překlad reálií v povídkách od výše uvedených autorů.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GLACOVÁ, Dominika. Das Phänomen Terra Bosna in den deutsch geschriebenen journalistischen Texten (von R. Michel und W. Libal) oder zu den Übersetzungsmöglichkeiten der slawischen Exotismen in der Relation der deutschen und tschechischen Sprache / Fenomén "Terra Bosna" v německy psaných zpravodajských textech (Od R. Michela k W. Libalovi) aneb k možnostem převodu slovanských exotismů v relaci němčina-čeština. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta