Theses 

Klamavá reklama v televizní reklamě – Olivie Valentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Olivie Valentová

Bakalářská práce

Klamavá reklama v televizní reklamě

Misleading advertising in television commercials

Anotace: Tématem této bakalářské práce je Klamavá reklama v televizní reklamě. Práce vysvětluje základní a důležité pojmy a definice k reklamě jako takové. Zmiňuje dějiny reklamy, její rozdělení podle médií a v neposlední řadě právní aspekty, které jsou právě k tomuto tématu velmi důležité. Dále se již věnuje klamavé reklamě a dalším tématům, které s ní úzce souvisejí. Uvádí konkrétní příklad klamavé reklamy a na základě dotazovací akce zjišťuje informovanost obyvatel ohledně možnosti jejich ochrany a obrany před klamavou reklamou. Obsahuje analýzu zjištěných údajů a návrhové řešení.

Abstract: The topic of the presented bachelor thesis is a misleading commercial advertisement on television. The thesis, at first, introduces basic notions and definitions. Consequently, it provides background in history of advertising, division of advertising based on affiliation with various types of media, and legal aspects relevant to the present concern. Two core elements of the thesis are the analysis of the specific example of misleading advertising, and of the opinion poll on awareness of plausible defence against harms inflicted by misleading advertising. The thesis concludes with the proposed solution to the issue of misleading advertising.

Klíčová slova: klamavá reklama, klamavý údaj, regulační orgány, reklama, televize, zákon, advertising, deceptive, law, misleading advertising, regulators, television

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 19:41, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz