Kristýna Nehybová

Bakalářská práce

Vztah s otcem po rozvodu rodičů: souvislost s kooperací rodičů, kontaktem s otcem, věkem dítěte v době rozvodu, pohlavím dítěte a novým manželstvím rodičů

The relationship with father after divorce: connection with the level of parental cooperation, contact with father, child's age during divorce, child's gender and new marriage of parents
Anotace:
Tato studie zjišťovala souvislost mezi kooperací rodičů po rozvodu, frekvencí kontaktu dítěte s otcem po rozvodu, věkem dítěte v době rozvodu, pohlavím dítěte, novým manželstvím rodičů a vztahem dítěte k otci po rozvodu. Dále zkoumala vztah mezi frekvencí kontaktu s otcem, dobou uplynulou od rozvodu, pohlavím dítěte, novým manželstvím rodičů a úrovní kooperace rodičů po rozvodu. Zároveň studie zjišťovala …více
Abstract:
The current study focused on the asociation between parental cooperation after divorce, frequency of the contact with father after divorce, gender of the child, new marriage of parents, and father-child relationship after divorce. The study also investigated the relationship between frequency of the contact with father after divorce, gender of the child, new marriage of parents, and the level of parental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eliška Horská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií