Bc. Šárka Kargerová

Bakalářská práce

Možnosti využití průtokového bioreaktoru pro kontrolu homeostáze vnitrobuněčného prostředí a metabolického stavu buňky v průběhu in-cell NMR experimentu

Use of continuous flow bioreactor for control of homeostasis of the intracellular environment in the course of in-cell NMR experiment.
Anotace:
Pro studium struktur proteinů a nukleových kyselin se v posledních letech využívá metoda in-cell NMR, která umožňuje tyto látky zkoumat v jejich přirozeném prostředí. Absence regulovaných podmínek v dlouhotrvajícím in-cell NMR experimentu nepříznivě ovlivňuje stav buněk a limituje dobu měření. V této práci jsem testovala různé způsoby výměny média v NMR vzorku a různé nosiče buněk linie HeLa, které …více
Abstract:
In the past few years, the in-cell NMR method has been used to study the structures of proteins and nucleic acids inside the cells, i.e., in their natural environment. The absence of regulated culture conditions within a long-term in-cell NMR experiment adversely affects the condition of the cells and limits the measurement time. In this work, I tested different methods of medium exchange in the NMR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie