Veronika LAUNOVÁ

Bakalářská práce

Činnost a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Workload and status of a social worker in a medical facility - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Anotace:
Má bakalářská práce se v první části zabývá činností a postavením zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín , o.z. Dále práce reflektuje jaké by měl mít zdravotně sociální pracovník předpoklady k výkonu této profese, počínaje vzděláním, konče specifickými schopnostmi a dovednostmi tohoto pracovníka. V této části jsem nenašla žádné nedostatky …více
Abstract:
My thesis in the first part deals with activities and status of disability care social workers in the hospital - Regional Health, a.s. - Hospital Decin, o.z. Further more this thesis is about what abilitys a social health worker should have to carry out this job position, from education to specific skills and abilities. In this section I found no flaws. Another section is devoted to co-operation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAUNOVÁ, Veronika. Činnost a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. . Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická