Bc. Marek Krejčiřík

Diplomová práce

Návrh kamerového systému města jako prvku bezpečnostního systému

Designing Municipal Camera System as an Element of their Security System
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části definuje strukturu bezpečnostního systému města, místo a úlohu kamerového systému v něm, dále se zabývá obecně vybranými druhy bezpečnosti v městském prostředí a metodami sledování kamerovými prostředky. Praktická část obsahuje bezpečnostní analýzu vybraného městského prostředí, hodnocení účinnosti rozmístění kamerového systému a návrh účinného a ekonomicky efektivního …více
Abstract:
The thesis in the theoretical part defines the structure of the municipal security system, the location and the role of the camera system in the town, then it deals with generally selected types of safety in the municipal environment and with methods of monitoring by camera devices. The practical part contains the security analysis of the selected municipal environment, rating of efficiency of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčiřík, Marek. Návrh kamerového systému města jako prvku bezpečnostního systému. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management