Bc. Filip Křivák

Diplomová práce

Charakterizace mechanismů vedoucích k synergickému terapeutickému efektu fágů a antibiotik proti stafylokokovým infekcím

Characterization of mechanisms leading to a synergistic therapeutic effect of phages and antibiotics against staphylococcal infections
Anotace:
Vzhledem k rostoucí hrozbě post-antibiotické éry je třeba hledat alternativní způsoby léčby bakteriálních infekcí. Jednou z možností je kombinace antibiotické a fágové terapie, která v ideálním případě vede k synergickému efektu (Phage Antibiotic Synergy, PAS). Ten byl pozorován u řady bakteriálních druhů. Jedním z nich je Staphylococcus aureus, jehož často multirezistentní kmeny bývají původci závažných …více
Abstract:
Due to the growing threat of the post-antibiotic era, alternative treatments for bacterial infections must be investigated. One option is a combination of antibiotic and phage therapy, which ideally leads to a synergistic effect (Phage Antibiotic Synergy, PAS). This has been observed in a number of bacterial species. One of them is Staphylococcus aureus, whose often multidrug-resistant strains are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Lenka Fišarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta