Bc. Libor Vacek

Diplomová práce

Dopady současné světové ekonomické krize na podniky

Impact of the current global economic crisis on businesses
Anotace:
Tato diplomová práce hledá způsoby a možnosti úspěšného fungování podniku v době ekonomické krize. Využita je analýza dat současné krize a jejích dopadů na globální ekonomiku, jednotlivé sektory i konkrétní podniky. Výsledkem jsou konkrétní doporučení, jimiž by se měl podnik nejen v době krize řídit. Při důsledném dodržování popsaných postupů by měl být podnik schopen se na krizi včas připravit a využít …více
Abstract:
This thesis searches for means and possibilities of successful progress of enterprise in the time of economic crisis. Method of current crisis data analysis is used including analysis of crisis impact on global economy, individual economic sectors and specific businesses in particular. Any enterprise should apply recommendations which are results of this paper. Consistent compliance of stated recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Václav Šedivec, DrSc.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní