Mgr. Michal Diamant

Diplomová práce

Právo na spravedlivý proces v kontextu s uplatňováním koncentračního principu v civilním soudním řízení

Fair Process in Civil Proceeding in the Context of Application of the Principle of Concentration
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vztahu mezi právem na spravedlivý proces a koncentračním principem v českém civilním soudním řízení. Zásada koncentrace řízení byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 30/2000 Sb. a zákonem č. 7/2009 Sb. Změna se dotkla nejen prvostupňového, ale i odvolacířízení, ve kterém byl nastolen režim neúplné apelace. Jedná se o snahu zákonodárce naplnit zásadu rozhodnutí …více
Abstract:
The thesis is discussed the relationship between the right to a fair trial and the principle of concentration in the Czech civil proceedings. The principle of concentration was established in the Czech legal order by Act No. 30/2000 Coll. and Act No. 7/2009 Coll. The change has affected not only the first instance trial, but also the appeal proceedings. The principle of incomplete appellation has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta