Petra VETÝŠKOVÁ

Bakalářská práce

Přednemocniční neodkladná péče u dětí s akutním dušením

Prehospital emergency care for children with acute suffocation
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá přednemocniční neodkladnou péčí u dětí s akutním dušením. Pojednává tedy o ošetřování dětí v přednemocniční péči, čímž se stává specifickou, protože péče o děti a péče o dospělé osoby není vždy totožná. Akutní dušení je velmi nepříjemný stav, který vyžaduje co nejrychlejší odborný zásah. Bez pomoci může být pacient ohrožen na životě ztrátou vědomí s náhlým bezdeším. Teoretická …více
Abstract:
Bachelor thesis is prehospital emergency care for children with acute asphyxia. It discusses the treatment of children in prehospital care, whereby it becomes specific because care of children and adults is not always identical. Acute asphyxia is a very unpleasant condition, which requires expert intervention as fast as possible. Without help the patient's life can be threatened by loss of consciousness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VETÝŠKOVÁ, Petra. Přednemocniční neodkladná péče u dětí s akutním dušením. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lyv9k8 lyv9k8/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.