Libor KLUZ

Bakalářská práce

Letecká záchranná služba v rámci Horské služby České republiky

Air Rescue Service of the Mountain Rescue Service of the Czech republic
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je popsat činnost Horské služby České republiky při letecké záchraně, zejména zdravotní leteckou službu a technickou pomoc vykonávanou záchrannou leteckou službou. V této práci se dále pojednává o zkvalitnění spolupráce s jednotlivými subjekty letecké záchrany České republiky, se kterými Horská služba České republiky spolupracuje.
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is the description of activities of the Mountain Rescue Service of the Czech Republic during the air rescue, it deals especially with the air medical service and the technical help provided by the Air Rescue Service. This thesis also concerns the improvement of partnership with particular subjects of the Air Rescue Service of the Czech Republic that the Mountain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Roman Gřegoř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLUZ, Libor. Letecká záchranná služba v rámci Horské služby České republiky. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta