Libor KLUZ

Bachelor's thesis

Letecká záchranná služba v rámci Horské služby České republiky

Air Rescue Service of the Mountain Rescue Service of the Czech republic
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je popsat činnost Horské služby České republiky při letecké záchraně, zejména zdravotní leteckou službu a technickou pomoc vykonávanou záchrannou leteckou službou. V této práci se dále pojednává o zkvalitnění spolupráce s jednotlivými subjekty letecké záchrany České republiky, se kterými Horská služba České republiky spolupracuje.
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is the description of activities of the Mountain Rescue Service of the Czech Republic during the air rescue, it deals especially with the air medical service and the technical help provided by the Air Rescue Service. This thesis also concerns the improvement of partnership with particular subjects of the Air Rescue Service of the Czech Republic that the Mountain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: MUDr. Roman Gřegoř

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLUZ, Libor. Letecká záchranná služba v rámci Horské služby České republiky. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta