Bc. Tibor Kosár

Bakalářská práce

Historie a vývoj státních symbolů Československa a České republiky

History and development of state symbols Czechoslovakia and the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historický vývojem státních symbolů Československa a České republiky od roku 1918 až do současnosti. Hlavním úkolem je podat co nejpřehlednější obecný přehled o historii, vývoji, pravidlech používání a praktickém využití státních symbolů Československa a České republiky. Součástí práce je i porovnání změny státních symbolů v důsledku změny státních režimů na našem území …více
Abstract:
This bachelor thesis follows up historical progress of the national symbols of Czechoslovakia and Czech Republic from the year 1918 until present time. The main objective of this bachelor thesis is to provide well-arranged overview about history development, the rules of use and practical use of the national symbols of Czechoslovakia and Czech republic. This bachelor thesis also includes comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní