Theses 

KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO – Lucie Strnadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Strnadová

Diplomová práce

KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY

Anotace: Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská republika a Česká republika -- Svobodný stát Sasko z hlediska administrativních a obsahových parametrů. Administrativní a obsahové parametry jsou porovnávány v rámci současného programovacího období, tedy programovacího období 2007 -- 2013. Tato práce si klade za cíl popsat nastavení administrativních a obsahových parametrů v obou operačních programech přeshraniční spolupráce a zjistit, v rámci kterého z operačních programů přeshraniční spolupráce jsou zmíněné parametry nastaveny lépe.

Abstract: This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation programs, The Czech Republic -- The Republic of Poland and The Czech Republic -- The Free State of Saxony, in terms of administrative and content parameters. Administrative and content parameters are compared in the new programming period, i.e. the programming period 2007 -- 2013. This paper aims to describe the set of administrative and content parameters in both programs and identify the cross-border cooperation operational program with better defined parameters.

Klíčová slova: Cíl 3, přeshraniční spolupráce, příhraniční regiony

Keywords: objective 3, cross-border cooperation, border regions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Josef Žid
  • Oponent: Jiří Horáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24894


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz