Bc. Marek Filuś

Bakalářská práce

Občanská společnost ve veřejné správě

Civil Society in Public Administration
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza občanské společnosti v České republice a také zhodnocení možností občanské společnosti v rámci veřejné správy. V práci je představen samotný fenomén občanské společnosti a také nejdůležitější funkce, které v rámci státu toto odvětví plní. Rovněž je věnován prostot ke zhodnocení dnešní snah o vytvoření celoevropské občanské společnosti v rámci Evropské unie.
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of civil society in the Czech Republic and also evaluates the possibility of civil society in public administration. In this work is characterized civil society and the most important functions of this is phenomenon. Also are analyzed efforts to create a European civil society within the European Union.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta