Zuzana KRPALOVÁ

Bakalářská práce

Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice

Hyaluronic Acid and its Application in Medicine and Cosmetics
Anotace:
Bakalářská práce na téma Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice se zabývá obecnými vlastnostmi kyseliny hyaluronové, způsoby její přípravy, výskytem v lidském organismu a jejími biologickými funkcemi. Významná část práce je věnována medicínským aplikacím a využití kyseliny hyaluronové v kosmetice, s důrazem na použití této látky jako výplňového materiálu v estetické chirurgii. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis Hyaluronic acid and its use in medicine and cosmetics deals with the fundamental properties of hyaluronic acid, preparation methods, occurrence in the human organism and its biological functions. A significant part of the thesis is devoted to medical applications and the use of hyaluronic acid in cosmetics, with emphasis on its use as a filler material in aesthetic surgery. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRPALOVÁ, Zuzana. Kyselina hyaluronová a její využití v medicíně a kosmetice. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Práce na příbuzné téma