Bc. Zuzana Košťálová

Diplomová práce

Alternatívne zdroje financovanie a ich využívanie v SR

Alternative sources of financing in Slovakia
Abstract:
The thesis deals with alternative sources of financing in Slovakia. The work is divided into three parts. The first chapter focuses on the theoretical view on the issue. Classic and alternative sources of financing – leasing, factoring, forfeiting, franchising, venture capital and project financing. The second analytical part deals with analysis of selected alternative forms of financing enterprises …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá alternatívnymi zdrojmi financovania v SR. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola je zameraná na teoretický pohľad na problematiku. Klasické a alternatívne zdroje financovania – lízing, faktoring, forfaiting, franšízing, rizikový kapitál a projektové financovanie. Druhá analytická časť sa venuje analýze vybraných alternatívnych foriem financovania podnikov v SR. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Veronika Litvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance