Bc. Vojtěch Šimek

Diplomová práce

Vliv vápnění půdy na výnos a kvalitu zrna kukuřice

Influence of liming on yield and quality of corn grain
Anotace:
V diplomové práci na téma Vliv vápnění půdy na výnos a kvalitu zrna kukuřice byly posuzovány výnosotvorné a kvalitativní parametry hybridu zrnové kukuřice KWS 9361 ve dvou variantách hnojení oproti nehnojeným kontrolám v závislosti na úpravě pH půdy dolomitickým vápencem. Jednou z variant bylo hnojení pouze dusíkem v dávce 110 kg N/ha. Druhou variantou hnojení bylo hnojení třísložkovým hnojivem NPK …více
Abstract:
Master thesis on topic Influence of liming on yield and quality of corn grain was evaluating yield-making and qualitative parameters of grain maize KWS 9361 in two different variants of fertilizing depending on soil pH treatment with dolomitic limestone in comparison with control variants (without dolomitic limestone). One of these variants was fertilizing with only N rates 110kg N/ha and second of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta