Mgr. Lucie Škodová

Bakalářská práce

Historie výzkumu kmenových buněk

History of stem cell research
Anotace:
Tato práce se zabývá historií výzkumu kmenových buněk od prvního popisu buňky po nejnovější objevy 21. století. Úvodní část práce popisuje pro lepší pochopení souvislostí kmenové buňky obecně, jejich základní vlastnosti, využití a získání, zabývá se také právem a etikou výzkumu. Samotná historie výzkumu podává ucelený přehled o tom, co se v souvislosti s kmenovými buňkami objevilo, jaké to mělo důsledky …více
Abstract:
This work deals with the history of stem cells from the first description of a cell to the recent discoveries made in the 21st century. First part of this work describes stem cells generally for better understanding of the context and gives their basic characteristic, usage and gain. This part also concentrates on the law and ethics side of the research. The next part of the thesis focuses on the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta