Bc. Martina VOŘÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Vizuální a hodnotové aspekty životního stylu HIP HOP (porovnání názorů dětí a mládeže s rizikovým chováním a bez rizikového chování)

Visual and value aspects of lifestyle HIP HOP (the comparison of opinion of the children and youth with risk-taking behavior with without risk-taking behavior)
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat názory a postoje dětí s rizikovým chováním v porovnání s dětmi bez rizikového chování k životnímu stylu hip hop, s důrazem na vizuální stránku a s možností výchovného zhodnocení svého výzkumu pro využití zejména ve výtvarné výchově nebo v jiných expresivních oborech vzdělávání. V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení obsahu hip hopu a popsala jsem …více
Abstract:
The goal of my diploma thesis was to study childrens' opinions and attitides of hip hop lifestyle, with putting emphasis on visual and value aspects. These opinions were compared between children with risk-taking behavior and children without risk-taking behavior. The benefit is in educational process, especially in art education or the other expressive discipline of education. I focused on define …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŘÍŠKOVÁ, Martina. Vizuální a hodnotové aspekty životního stylu HIP HOP (porovnání názorů dětí a mládeže s rizikovým chováním a bez rizikového chování). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VVJ