Ing. Ondřej Krejčí

Master's thesis

Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL

Implementation of the management of AWS's cloud services from platform CloverETL
Abstract:
Teoretická část práce se zaměří na popis změn v modelu IT infrastruktury, které způsobily odklon od dedikovaného hardwaru k technologii IaaS (Infrastructure as a Service). Autor provede analýzu a popis vybraných cloudových služeb Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. Dále bude představena open source platforma pro datovou integraci CloverETL umožňující přenášet a transformovat data. V praktické …more
Abstract:
The theoretical part will focus on describing the changes in the model of IT infrastructure, which led to the diversion of dedicated hardware to technology IaaS (Infrastructure as a Service). The author makes an analysis and description of selected cloud services such as Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure. It will also be introduced to the open source platform for data integration CloverETL …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krejčí, Ondřej. Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky