Ing. Ondřej Krejčí

Diplomová práce

Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL

Implementation of the management of AWS's cloud services from platform CloverETL
Anotace:
Teoretická část práce se zaměří na popis změn v modelu IT infrastruktury, které způsobily odklon od dedikovaného hardwaru k technologii IaaS (Infrastructure as a Service). Autor provede analýzu a popis vybraných cloudových služeb Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. Dále bude představena open source platforma pro datovou integraci CloverETL umožňující přenášet a transformovat data. V praktické …více
Abstract:
The theoretical part will focus on describing the changes in the model of IT infrastructure, which led to the diversion of dedicated hardware to technology IaaS (Infrastructure as a Service). The author makes an analysis and description of selected cloud services such as Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure. It will also be introduced to the open source platform for data integration CloverETL …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčí, Ondřej. Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky