Theses 

Sbor dobrovolných hasičů v České Lípě po roce 1945 – Bc. Vojtěch Hloušek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vojtěch Hloušek

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů v České Lípě po roce 1945

Česká Lípa Volunteer Fire Department since 1945

Anotace: Bakalářská práce se věnuje vývoji požární ochrany ve městě Česká Lípa. V první části se zabývá celou historií dobrovolné požární ochrany na území našeho státu, jejími úkoly, strukturou a dalšími příbuznými tématy. Druhá část se přímo orientuje na historii Sboru dobrovolných hasičů v České Lípě a jeho činnost let minulých. Podrobně rozebírá jeho historii v letech 1945-1989 a okrajově se také zabývá dobou před rokem 1945 a po roce 1989. Práce se zaměřuje na důležité události, významné členy, strukturu, výzbroj a zázemí sboru a také jeho samotné působení v požární ochraně zasazené do kontextu tehdejší doby.

Abstract: The bachelor thesis deals with the development of fire protection in Česká Lípa. The first part is concentrated on describing the whole history of the volunteer fire protection on the territory of the Czech Republic, its tasks, the structure and other related topics. The second part focuses on "The Voluntary Fire Service" in Česká Lípa and its activity in last years. This part goes into detail concerning the history of this service in 1945-1989 and marginally describes also the period before the year 1945 and after the year 1989. First of all the thesis focuses on the most important events, important members, the structure, fire equipment and the background of the service and its operation in the context of those days.

Klíčová slova: požární ochrana, požárnická organizace, sbor dobrovolných hasičů, dobrovolní hasiči, město Česká Lípa, Československo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 8. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27407 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Hloušek, Vojtěch. Sbor dobrovolných hasičů v České Lípě po roce 1945. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz