Kateřina ČADKOVÁ

Bakalářská práce

Testování elektrické odporové tomografie pro detekci podzemních prostor (na příkladu vybrané štoly v Nízkém Jeseníku)

Checking of the suitability of the electrical resistivity tomography for detection of subsurface cavities (on the example of mining cavities in the Nizký Jeseník upland)
Anotace:
Hlavní náplní této bakalářské práce je testování vhodnosti použití elektrické odporové tomografie k vyhledávání podzemních prostor. Cílem je porovnat naměřená data se známou pozicí starého důlního díla.
Abstract:
The main contents of this thesis is the testing suitability of the electrical resistivity tomography to detect the former mining works. The former mining work was chosen in Klokocov incurred in sedimentary layers of shale and greywacke. The purpose is compare the measured data with the known position of the former mining work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
Zveřejnit od: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2014
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČADKOVÁ, Kateřina. Testování elektrické odporové tomografie pro detekci podzemních prostor (na příkladu vybrané štoly v Nízkém Jeseníku). Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta