Lenka TVRDÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza změn při správě a řízení územních samosprávných celků v důsledku účetní reformy platné od 1.1.2011.

Analysis of changes in administration and management of local governments as a result of the accounting reform in force from 1.1.2011
Anotace:
Vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách je hlavní cíl účetní reformy ve veřejných financích, kterého se vláda České republiky snaží dosáhnout zavedením legislativních změn od 1.1.2010. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit změny při správě a řízení územních samosprávných celků v důsledku účetní …více
Abstract:
The formation of conditions for the effective support of correct, complete and timely information about the economic situation of the state and about particular accountant units is the main objective of the accountant reform in the public finances sector, which the government of the Czech Republic is trying to reach by imposing legislative changes from 1/1/2010. The aim of this thesis is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVRDÍKOVÁ, Lenka. Analýza změn při správě a řízení územních samosprávných celků v důsledku účetní reformy platné od 1.1.2011.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická