Bc. Filip Cwierz

Bachelor's thesis

Idea evoluce, koncept vývoje a reprezentace subjektivity

Idea of evolution, concept of development and representation of subjectivity
Anotácia:
Tato práce stojí na pojetí antropologie Paula Rabinowa. V tomto přístupu, texty které jsou produkované během antropologických zkoumání, mohou sloužit jako specifický druh etnografického materiálu. Tyto texty považované za asambláže určité historie praxe, mohou interpretovány zasazením do širšího kontextu rozpravy, která je zrodila. Po té se vynoří jako unikátní, historicky, společensky a geograficky …viac
Abstract:
This thesis stand on the Paul Rabinow’s notion of epistemology. In this approach, text produced during anthropological inquiry could be treated as kind of ethnographic material. This texts treated as assemblages of the certain history of practice, could be re/interpreted by putting to the environment of discourse, which coined them. After they emerge as unique, historically, socially and geographically …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2009
  • Vedúci: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Social Anthropology

Práce na příbuzné téma