Helena Močáryová

Bakalářská práce

Zmluva o úvere pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby v ČSOB, a.s.

Loan contract between individuals, enterpreneurs or legal entities and ČSOB, a.s.
Abstract:
Anotation The aim of our work is to define the institution of the contract, namely, the loan agreement and the legislation, the essential elements of the agreement, without which the loan agreement can not arise. It is important to distinguish between regulation of the credit for natural persons, natural persons - entrepreneurs and legal entities. Each type of borrower (in respect of the client - the …více
Abstract:
Anotácia Témou našej bakalárskej práce je definovať inštitút zmluvy, jej právnu úpravu, podstatné náležitosti , bez ktorých zmluva o úvere nemôže vzniknúť. Je dôležité rozlišovať právnu úpravu zmluvy o úvere pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. Každý typ dlžníka (vo vzťahu klient – banka) sa zmluvou o úvere zaväzuje k plneniu konkrétnych , právne vymedzených zmluvných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře