Mgr. Irena Döményová

Master's thesis

Specifikace některých intervenujících proměnných v paměťovém výkonu

Specifications of some intervening Variables in memory Operations
Abstract:
V této práci se zabývám výzkumem paměti, zvláštní důraz je pak kladen na problematiku paměťového kódování, kde blíže prozkoumávám otázku vlivu studijního oboru na tento proces. Ale pozornost je věnována i dalším proměnným jako je například lateralita, znalost cizích jazyků či užívání mnemotechnických pomůcek v praktické části výzkumu a v teoretické části dále vliv nootropik, strategií učení, hladiny …more
Abstract:
This work deals with the memory research, whereas the emphasis is mainly placed on the problems of memory encoding process where I deeply examine the influence of the study field on this process. But in practical part of this work attention is also paid to other parameters, like for instance laterality, knowledge of foreign languages or using of mnemotechnic instruments and in the theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic